....Фотограметрични технологии

Home
Цифрова фотограметрия
Дейности
Аналитична фотограметрия
Архитектурна фотограметрия
DVP
За контакти

Възможности

Фотограметричните технологии се използват широко в съвременната геодезическа практика:

bulletза създаване на планове и карти в едри и дребни мащаби (топографски цели)
bulletразлични области от инженерната практика (нетопографски цели)

Предимства

bulletНамаляване полската дейност
bulletРазнообразие на на данните (векторни и разстерни)
bulletВъзможности за улеснено кодиране и организация в ГИС (Географска информационна система)

По-важни задачи и дейности

bulletСъздаване на кадастрални и топографски планове и карти
bulletИзготвяне на Ортофотосхеми Фотопланове
bulletОще ...

Home | Цифрова фотограметрия | Дейности | Аналитична фотограметрия | Архитектурна фотограметрия | DVP | За контакти