НОВИНИ

 

 

 

Консултантска дейност

 • Предварителни проучвания, анализ и оценка на качеството, пълнотата и хомогенността на изходните данни необходими за Географската информационна система.
 • Изготвяне на цялостна концепция, обхващаща структурата и етапите на работния процес,кактo и организацията на данните при въвеждането им в Географската информационна системата.
 • Изготвяне на инструкция за работа, включваща основните правила и особености при създаването на нови и актуализирането на съществуващите геоинформационни обекти.
 • Избиране на оптимална конфигурация на хардуера.
 • Изработване на концепция и инструкция за извършване на геодезически измервания, обработване на данни от геодезически измервания и изготвяне на документация за целите на подземния кадастър.

Извършване на геодезически измервания

 • Извършване на геодезически измервания за подземния кадастър.
 • Изготвяне на оразмерителни скици на трасета, скици на арматурите и газостанциите.

Изпълнение на работни проекти с ГИС GE Smallworld

 • Създаване на цифрови модели: дигитализиране, конструиране и интегриране на данни.
 • Поддръжка и периодична актуализация на геоинформационните данни.
 
 • Доразвиване на съществуващите GE Smallworld приложения: приспособяване на работната повърхост, моделиране на данните,развиване на функционалността и продуктивността на програмата според вижданията и желанията на нашите клиенти.

Поддържане на фотограметрични технологии (виж още)

 • Автоматично формиране на цифров модел на релефа и извличане на кадастрални данни

Провеждане на учебни курсове

 • Основни насоки за работа с ГИС GE Smallworld.
 • Начин на работа с ГИС GE Smallworld приложения.

 

 


Last updated May 26, 2003 10:08 © Geofita GmbH

Webmaster:
webmaster@geofita.com