НОВИНИ

 

 

 

  • Изграждане на цифрова кадастрална карта на енергоснабдителната мрежа на град Мюнхен, дигитално документиране и обработка на данните в Географска Информационна Система.
  • Цялостно изграждане възоснова на измервания на цифрова кадастрална карта на енергоснабдителната мрежа на град Бад Тьолц и обработка на данните в Географска Информационна Система.
  • Изграждане на цифрова кадастрална карта на енергоснабдителната мрежа на град Вюрцбург, дигитално документиране и обработка на данните в Географска Информационна Система.

 

  • Цялостно изграждане възоснова на измервания на цифрова кадастрална карта на водоснабдителната мрежа на град Мюнхен, обработка и актуализация на данните в Географска Информационна Система.
  • Изграждане възоснова на измервания на цифрова кадастрална карта на цялата водоснабдителна мрежа на град Вюрцбург и обработка на данните в Географска Информационна Система.
  • Цялостно изграждане възоснова на измервания на водоснабдителната мрежа на град Бад Тьолц и обработка на данните в Географска Информационна Система.
  • Проект за организирането, изграждането и внедряването на Географска Информационна Система за водоснабдителната мрежа на община Гилхинг.
 

Водоснабдителна мрежа община Гилхинг

  • Дигитално документиране и актуализиране на данните на Географската Информационна Система за газоснабдителната мрежа на град Мюнхен.
  • Изграждане въз основа на измервания на цифрова кадастрална карта на цялата газоснабдителната мрежа на град Вюрцбург и обработка на данните в Географска Информационна Система.
  • Цялостно изграждане възоснова на измервания на цифрова кадастрална карта на газоснабдителната мрежа на град Бад Тьолц и обработка на данните в Географска Информационна Система.

 

 


Last updated May 26, 2003 10:09 © Geofita GmbH

Webmaster:
webmaster@geofita.com