ГИС Smallworld

ГЕОИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА НУЖДИТЕ НА ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ

 
     

 


 

 

 

На 14 и 15 май 2003г. в София беше проведен семинар за ролята на географските информационни системи при реализиране на многообразните задачи в областта на подземния кадастър и управлението на енергоносителните мрежи. Темата на семинара беше „Географскa информационна система за нуждите на енергоносителите “.

Организаторите от фирма Геофита БГ-ООД бяха поканили представители на Министерство на екологията и водите, Министерство на земеделието и горите, Министерство на правосъдието, Изпълнителна агенция пътища, Агенция по кадастър, професори и преподаватели от УАСГ, много енергоносителни и водоснабдителни фирми от цялата страна.

 

ДНЕВЕН РЕД
Семинар за представяне на програмни приложения на фирма Геофита БГ на базата на геоинформационната технология
GE Network Solutions


14 Май 2003год.
13:05 – 13:10
Въведение и програма

Инж. Васил Филипов
Управител
Геофита-БГ ООД
Network Solutions World Class Partner за България

13:10 – 13:20 Откриване Доц. д-р Пенйо Пенев
Ректор на Университет
по Архитектура, Строителство и Геодезия
13:20 – 14:05

Представяне на GE Network Solutions – Идеология и приложение на технологията, и тенденции за развитие.

Достъпно: Презентация PPT (2 357 KB)

Jan Ulc
Генерален мениджър на
GE Network Solutions за Европа
14:10 – 14:45 GE Network Solutions – възможности за разработка на специализирани приложения. Администриране на системата и базите данни Никола Калпазанов
Ръководител ИТ
Геофита-БГ ООД
Network Solutions World Class Partner за България
14:45 – 15:30 Кафе пауза
( Възможност за индивидуални демонстрации, въпроси и отговори на щандовете във фоаето на залата )
15:30 – 16:00

Представяне на специализирано приложение Газ (СПГ) за Газоснабдителни предприятия

Достъпно: Презентация PPT (1 412 KB)
Доклад DOC (3 933 KB)

Инж. Силвия Филипова
Ръководител Проект
Геофита-БГ ООД
GE Network Solutions World Class Partner за България
16:05 – 16:35

Представяне на специализирано приложение Вода (СПВ) за Водоснабдителни предприятия

Инж. Мариела Терзийска
Софтуерен девелопер
Геофита-БГ ООД
GE Network Solutions World Class Partner за България
15 Май 2003год.
09:30 – 10:15

Представяне на приложение Електроснабдяване (ПЕ) за Електроразпространителни фирми.

Достъпно: Презентация PPT (3 901 KB)

Петя Рьошке&Ання Семиш
ФирмаM-GIS
GE Network Solutions World Class Partner - Мюнхен, Германия
10:20 – 10:55

Представяне на Простарнствено планиране на ресурсите (ППР) за Електроразпространителни, Газоснабдителни, Водоснабдителни фирми и предприятия

Достъпно: Презентация PPT (2 910 KB)

Петя Рьошке
ФирмаM-GIS
GE Network Solutions World Class Partner - Мюнхен, Германия
10:55 – 11:00 Официално закриване Инж. Васил Филипов
Управител
Геофита-БГ ООД
Network Solutions World Class Partner за България
11:00 – Коктейл
( Възможност за индивидуални демонстрации, въпроси и отговори на щандовете във фоаето на залата )

 


Last updated May 26, 2003 10:01 © Geofita GmbH

Webmaster:
webmaster@geofita.com