НОВИНИ

 

 

 


Кратко представяне на GE Smallworld Core Spatial Technology


Като член на Open GIS Консорциума GE Network Solutions са включили в Smallworld технологията методи и процедури за обмен на геоданни предоставени в XML и GML формат.

GE Smallworld Core Spatial Technology е технология даваща инстументариума и работната среда за цялостно проектиране, реализиране и поддръжка на Географски Информационни Системи (ГИС). На базата на тази технология в наши дни са разработени и се поддържат стотици приложения за управление на прозиводството в целия свят. Тя е проектирана за безпроблемното съвместно опериране и с други продукти, които също са основани на съхряняване и обработка на пространствената информация.

Целта, която GE Network Solutions си поставя чрез създаването на GE Smallworld Core Spatial Technology е предоствянето на работна среда за разработване на приложения далеч надхвърлящи задачите изпълнявани от стандартните ГИС програми. Тази технология е създадена за бързо разработване на мощни програмни приложения разглеждащи пространствената информация от една нова переспектива. По този начин се дава възможност за осигуряването на информационна среда, решаваща задачи свързани не само с отделни направления, но и с цялосното управление на една фирма. Това включва в себе си както цялостно картографиране и информационно осигуряване на съществуващите съоражения за енергопренос, така и обслужването на свързаните с тази информация инженерни анализи и проекти, управление на производстения процес, икономически оценки, обслужване на клиенти, и редица други задачи отнасящи се до корпоративния мениджмънт.

GE Smallworld Core Spatial Technology е разработена с впечатляващия комплект от възможности като:

 
  • Мощен, обектно ориентиран програмен език - Magic
  • Последователна, стъпаловидна архитектура
  • Система за утвърждаване и проверка на въвежданата информация, базирана на работата в Алтернативи. Това дава възможност за едновеменната работа по един и същи проект на неограничен брой изпълнители, както в едно така и в няколко отдалечени звена на фирмата.
  • Опростен достъп до информацията базиран на контролер на пространствени обекти (SOM).

 

GE Smallworld Core Spatial Technology не е продукт предназначен за крайния потребител. Това е мощна технология за разработване на програмни приложения и като такава тя не е ограничена в предварително начертани рамки. Напротив, с нея могат да се изградят програмни решения тясно специализирани и обвързани с нуждите и спецификата на дейността на съответния клиент.

 


Last updated May 26, 2003 10:08 © Geofita GmbH

Webmaster:
webmaster@geofita.com