НОВИНИ

 

 

Фирма Геофита-БГ е основана 2001 г. в гр. София, като смесено българо-немско дружество, специализирано в организирането, изграждането и внедряването на Географски Информационни Системи (ГИС).

Нашият колектив се състои от висококвалифицирани и сертифицирани специалисти с дългогодишен опит в Германия и Австрия в областите на надземния и подземния кадастър и Географските Информационни Системи. Специалистите ни са участвали в изграждането и внедряването на ГИС-ми за нуждите на газоснабдяването, топлофикацията, електрификацията, водоснабдяването и канализацията в много градове в Германия, както и в създаването на единна, съвместна информационна система на енергоносители с различни видове преносни продукти за градовете Мюнхен и Вюрцбург.

Програмисти, геодезисти и юристи работят съвместно, приели огромното предизвикателство да докажат, че ГИС е повече от пъстра дигитална географска карта или тридименсионална анимация на повърхнини.

От началото на 2002 г., фирма Геофита-БГ ООД е официален партньор и дистрибутор за България на


фирма от концерна General Electric Company.

Фирмата разпрострнява на българския пазар цялата гама от софтуерни продукти за Географски Информационни Системи (ГИС) на GE Smallworld и разработва, развива и поддръжа специализирани ГИС приложения на български език, съгласно съществуващите закони и наредби и според изискванията

 

на потребителя. Съвместната работа с нашите клиенти ни дава възможност за постигане на ефективни решения, удовлетворяващи техните специфични нужди и желания.

GE Smallworld, със своите над 500 висококвалифицирани специалисти по целият свят, е една от водещите фирми, предлагаща и развиваща софтуерни решения за пространствено обвързана информация и инфраструктурни мрежи в областите на държавното и общинско администриране, енергоснабдяването, телекомуникациите, водоснабдяването и канализацията, транспорта и др.

Повече от 750 мощни енергоносителни фирми в света ползват софтуерните разработки и услуги на GE Smallworld, 120 са клиентите в областта на телекомуникациите и Интернет.

 


Last updated May 26, 2003 10:07 © Geofita GmbH

Webmaster:
webmaster@geofita.com